Aanmelding nieuw lid
a. Persoonsgegevens
Geslacht
Voorletter(s) *
Roepnaam *
Voorvoegsel
Achternaam * Eerste achternaam
Geboortenaam Meisjesnaam
Titulatuur voor
Titulatuur na
Geboortedatum *
Volgende
b. Adresgegevens
Straat *
Huisnummer *
Huisnummer toevoeging
Postcode *
Plaats *
Land *
Mobiele telefoonnummer *
Overig telefoonnummer
E-mailadres *
Controleveld e-mailadres *
Volgende
c. Contributiegegevens
Lidmaatschap type *
Ingangsdatum lidmaatschap *
IBAN nummer *
Akkoord doorlopende machtiging*
Betaaltermijnen *
Ben u al eerder lid geweest van het NIP?
Zo ja, wat was toen uw lidnummer?
Volgende
d. Opleiding
Naam universiteit *
Naam Studie *
Afstudeerrichting *
Afstudeerdatum * Of verwachte afstudeerdatum
Bewijs afstuderen* Of bewijs inschrijving huidige studie
Uploadveld verklaring hoofdopleider Alleen van toepassing als u in aanmerking wilt komen voor de contributiegroep Afgestudeerden in opleiding.
Volgende
e. Eerste keuze sector/sectie
Sector/sectie U mag hier slechts één sector of sectie aankruisen. Uw keuze heeft invloed op de vertegenwoordiging in de ledenraad, het verenigingsorgaan waarin de belangrijkste beslissingen worden genomen. Zie toelichting
Volgende
f. Werkgever
Functie
Volgende
g. Akkoordverklaring
Ik ga akkoord met de Statuten en Huishoudelijk Reglement van het NIP
Ik onderschrijf en handel naar de Beroepscode van het NIP
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
Ik verklaar kennis te hebben genomen van het feit dat opzegging van het lidmaatschap vóór 15 december van het voorgaande jaar schriftelijk dient te geschieden.
Opmerking
Vink onderstaande (reCAPTCHA: Ik ben geen robot) aan ter verificatie.