Aanmeldformulier studentlidmaatschap

 

Leuk dat je studentlid wilt worden van het Nederlands Instituut van Psychologen. Je profiteert van allerlei voordelen voor een speciaal tarief: slechts € 33! Vul hieronder je gegevens in en wij verwerken je aanmelding zo snel mogelijk.

a. Persoonsgegevens
Geslacht
Voorletter(s) *
Roepnaam *
Voorvoegsel
Achternaam * Eerste achternaam
Geboortedatum *
Volgende
b. Adresgegevens
Straat *
Huisnummer *
Huisnummer toevoeging
Postcode *
Plaats *
Land *
Mobiele telefoonnummer *
Overig telefoonnummer
E-mailadres * Vul hier je privé e-mailadres in en niet je student e-mailadres.
Controleveld e-mailadres * Vul hier je privé e-mailadres in en niet je student e-mailadres.
Volgende
c. Contributiegegevens
Ingangsdatum lidmaatschap *
IBAN nummer *
Akkoord doorlopende machtiging*
Volgende
d. Opleiding
Naam universiteit *
Naam Studie *
Afstudeerrichting
Verwachte afstudeerdatum
Bewijs van inschrijving *
Upload een van de volgende documenten:
- Foto of scan van officieel bewijs van inschrijving
- Foto of scan van je collegekaart
- Printscreen van studielink met hierop naam en studiegegevens

Voor studenten van de Open Universiteit geldt:
- Foto of scan van cursusinschrijving
Volgende
e. Keuze sectie

NB: je wordt automatisch ingeschreven bij de sectie psychologie studenten van het NIP (SPS-NIP). Optioneel mag je je kosteloos (met uitzondering van de sectie Neuropsychologie) inschrijven bij twee extra secties van het NIP.

Sectiekeuze 1
Sectiekeuze 2
Volgende
f. Akkoordverklaring
Ik verklaar dat ik momenteel een van onderstaande studies/studierichtingen volg: - universitaire studie Psychologie
- universitaire studierichting Mental Health/Geestelijke Gezondheidskunde
- universitaire studierichting Orthopedagogiek
Ik verklaar kennis te hebben genomen van het feit dat het lidmaatschap van het NIP loopt per kalenderjaar en dat opzegging van het lidmaatschap vóór 15 december van het voorgaande jaar schriftelijk (e-mail) of via het formulier dient te geschieden.
Hierbij beloof ik dat ik als student bij mijn praktisch werk met personen (stage) mij zal laten leiden door de Beroepscode voor Psychologen.
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Eventuele vragen en/of opmerkingen
Vink onderstaande (reCAPTCHA: Ik ben geen robot) aan ter verificatie.