Aanmeldformulier studentlidmaatschap

 

Leuk dat je studentlid wilt worden van het Nederlands Instituut van Psychologen. Je profiteert van allerlei voordelen voor een speciaal tarief: slechts € 24! Vul hieronder je gegevens in en wij verwerken je aanmelding zo snel mogelijk.

a. Persoonsgegevens
Geslacht
Voorletter(s) *
Roepnaam *
Voorvoegsel
Achternaam * Eerste achternaam
Geboortedatum *
Volgende
b. Adresgegevens
Straat *
Huisnummer *
Huisnummer toevoeging
Postcode *
Plaats *
Land *
Mobiele telefoonnummer *
Overig telefoonnummer
E-mailadres *
Controleveld e-mailadres *
Volgende
c. Contributiegegevens
Ingangsdatum lidmaatschap *
IBAN nummer *
Akkoord doorlopende machtiging*
Volgende
d. Opleiding
Naam universiteit *
Naam Studie *
Afstudeerrichting
Verwachte afstudeerdatum
Bewijs van inschrijving *
Als psychologiestudent of student masteropleiding Mental Health:
- Foto of scan van officieel bewijs van inschrijving *
of
- Foto of scan van je collegekaart met daarop vermelding studie psychologie
of
- Printscreen van Studielink.

Voor studenten van de Open Universiteit geldt:
- Foto of scan van de cursusinschrijving

Let op: bij het insturen van een foto dienen de gegevens goed leesbaar en volledig te zijn. Zowel de naam als de studie psychologie dienen vermeld te moeten staan.

* Het bewijs van inschrijving wordt o.a. door Studielink naar je gemaild. Geef in je mailbox de zoekopdracht 'bewijs van inschrijving' en dan kun je hem daar vinden. Als je deze mail meestuurt bij de inschrijving is dit voldoende bewijs om aan te tonen dat je psychologiestudent bent.
Volgende
e. Keuze sectie

NB: je wordt automatisch ingeschreven bij de sectie psychologie studenten van het NIP (SPS-NIP). Optioneel mag je je kosteloos (met uitzondering van de sectie Neuropsychologie) inschrijven bij twee extra secties van het NIP.

Sectiekeuze 1
Sectiekeuze 2
Volgende
f. Akkoordverklaring
Ik verklaar kennis te hebben genomen van het feit dat het lidmaatschap van het NIP loopt per kalenderjaar en dat opzegging van het lidmaatschap vóór 15 december van het voorgaande jaar schriftelijk (e-mail) of via het formulier dient te geschieden.
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Hierbij beloof ik dat ik als student bij mijn praktisch werk met personen (stage) mij zal laten leiden door de Beroepscode voor Psychologen.
Eventuele vragen en/of opmerkingen
Vink onderstaande (reCAPTCHA: Ik ben geen robot) aan ter verificatie.